HEALTH SPA SPORTCLUB TIJDELIJK GESLOTEN

In verband met het corona-virus roept de overheid duidelijk op om sociale contacten zoveel mogelijk te beperken. 
Health Spa moet hier ook zijn verantwoordelijkheid in nemen, en zijn dat ook verplicht!
Health Spa zal tot nader order moeten sluiten om onze leden en medewerkers te beschermen !

Zorg in deze tijd goed voor uzelf én voor elkaar!!

Wij hopen u weer spoedig in alle gezondheid te mogen verwelkomen in onze club!!

Health Spa Team

Delen: