Tegenkracht

Stichting Tegenkracht biedt kankerpatiënten sportbegeleiding op maat. Sportmedisch verantwoord en naar jouw eigen wensen.
Voor wie: Tegenkracht is er voor mensen met kanker vanaf de diagnose. Kankersoort of leeftijd zijn niet van belang. Wij zijn er voor iedereen.

Wij bieden jou sportbegeleiding op maat. Tegenkracht gaat uit van jouw sportwens. Het sportadvies hangt af van wat jij wilt en kan. Na het intakegesprek volgt een uitgebreid sportmedisch onderzoek bij een aangesloten sportarts. Het sportmedisch advies, jouw persoonlijke wensen en doelstellingen bepalen het begeleidingstraject. De sportbegeleiding op maat van Tegenkracht werkt waar mogelijk volgens de richtlijn ‘oncologische revalidatie’. Uit ervaring met meer dan duizend Tegenkracht-deelnemers blijkt dat je sneller herstelt. Ook de re-integratie in de werkomgeving gaat beter.
Je voelt je sterker.

klik op deze link:  Aanmeldingsformulier voor sportbegeleiding op maat

Informatie preventie

Delen: