Visie Health Spa

Health Spa streeft naar hoogwaardige kwaliteit aan faciliteiten en goed opgeleide en ingewerkte medewerkers, om zo een hoogwaardige service en beleving te realiseren voor de klanten,  in een vertrouwde omgeving met een prettige en gemoedelijke sfeer.

Traject:
De deelnemers die een lidmaatschap hebben afgesloten komen in een weloverwogen traject terecht, het “Health Spa Leefstijlplan”. Dit traject geeft aan op welke manier wij als medewerkers er naar streven de deelnemers aan het traject te begeleiden. Het traject heeft 5 peilers: instructie,
begeleiding, informatie,  educatie en feedback. Op deze manier trachten wij een duurzame
band te realiseren met onze leden en de retentie hoog te houden.

Innovatie:
Health Spa zal te allen tijde werken aan innovatie ten behoeven van onze leden en ook om de
concurrentie voor te blijven met een onderscheidende instelling en een onderscheidend faciliteitenaanbod. Hiermee is Health Spa bereid om te investeren in nieuwe ontwikkelingen in de markt en samenwerking aan te gaan met externe partijen.

Samenwerking:
Health Spa is lid van de branche organisatie NL ACTIEF voorheen Fit!vak en een van de eerste Preventie centra van Nederland. Ook is Health Spa erkend door LERF (Landelijke ErkenningsRegeling Fitness), waarmee aan alle voorwaarden van de

Consumentenbond wordt voldaan.
Daarnaast heeft Health Spa samenwerking met andere partijen in de markt die zich inzetten voor een gezonde leefstijl en optimale inzetbaarheid.

International Health Spa
Casper Visser

Ideeënbus

Delen: