Tegenkracht

Stichting Tegenkracht biedt kankerpatiënten sportbegeleiding op maat. Sportmedisch verantwoord en naar uw eigen wensen.
Voor wie: Tegenkracht is er voor mensen met kanker vanaf de diagnose. Kankersoort of leeftijd zijn niet van belang. Wij zijn er voor iedereen.

Wij bieden u sportbegeleiding op maat Tegenkracht gaat uit van uw sportwens. Het sportadvies hangt af van wat u wilt en kan. Na het intakegesprek volgt een uitgebreid sportmedisch onderzoek bij een aangesloten sportarts. Het sportmedisch advies, uw persoonlijke wensen en doelstellingen bepalen het begeleidingstraject. De sportbegeleiding op maat van Tegenkracht werkt waar mogelijk volgens de richtlijn ‘oncologische revalidatie’. Uit ervaring met meer dan duizend Tegenkracht-deelnemers blijkt dat u sneller herstelt. Ook de re-integratie in de werkomgeving gaat beter.
U voelt u sterker.


klik op deze link:  Aanmeldingsformulier voor sportbegeleiding op maat